शुक्रबार १४ माघ २०७८

सानो ग-ल्ती-ले पनि कहिलेकाहीँ मा’न्छे’को ज्या-न लि’न्छ । नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवेमा य’स्तै घ-ट-ना दे-खि-यो जहाँ का’र’मा पानीको बोतलका का’र;ण इन्जिनियरको मृ’त्यु भ’यो। अ’ल्प’आ’यु’मा नै भ’ए;को मृ-त्यु-ले इ’न्जि;नि’य;रको परि;वार उ’जा’ड्यो । दिल्लीका इ-न्जि-नि-य-र अभिषेक झा एक साथीसँग

का’रमा ग्रेटर नोएडा जाँ’दै थि’ए। त्यही क्रममा स’ड’क;को छे’उमा राखिएको ट्र’क’सँग अभिषेकको का’र ठो-क्कि-ए-पछि उनको ज्या’न; ग’ए;को थियो भने साथी ग’म्भी;र घा-इ-ते भ’ए;का थिए । का’र’मा रहेको पानीको बोतलका का’र;ण दु’र्घ;ट;ना भएको प्र’;ह;री’ले ज-ना-ए-को छ । प्र’ह;री’का अनुसार अभिषेकले

का’र चलाउँदै गर्दा सि’ट;को प-छा-डि रा’खि;ए’को पानीको बोतल चि’प्लि;ए;र अभिषेकको खु’ट्टा नजिक आयो । ट्र’क न;जि’कै देखेपछि अभिषेकले का’र;लाई क’न्ट्रो;ल ग’र्न ब्रे’क; लगाए तर ब्रे;क पे’ड;ल मु’नि रहेको बो;त’ल प’स्यो; । बोटलका का’;रण ब्रे’क ल-गा-उ-न न’स;क्दा का’र ट्र;क’सँग ठो’क्कि;यो ।

सेक्टर १४४ नजिकै भएको उक्त दु-र्घ-ट-नामा गाडी च’ला’उँदै आएका अभिषेकको मृ-त्यु भएको प्र-ह-री-ले ज-ना-ए-को छ । जा’न’का’रीका अ’नु;सार अभिषेक झा

ग्रेटर नोएडाको एक कम्पनीमा इन्जिनियर थिए । प्र’ह;री’का अ;नु’सा;र अभिषेक आफ्ना साथीसँग शु’क्र;बार रा-ति रेनो ट्राइबरको गाडीमा नोएडाबाट ग्रेटर नोएडाकालागि प्र’स्था’न गरेका थिए। यसैबीच सेक्टर १४४ नजिकै उनको ती’व्र ग;ति’मा रहेको का’र क्ष-ति-ग्र-स्त ट्र’क;सँग ठो-क्कि-ए-को थियो ।

रि-पो-र्ट-का अ’नुसार ब्रे-क पे’ड;ल मु’नि पानीको बोतल आ’ए’र दु-र्घ-ट-ना भ’एको हो । तपाईहरुपनि स-मा-धा-न रहनुहोस् ।नेपालका चा-ल-क-हरुपनि सि-टमा पा’नी;का बो-ट-ल बो’केर हि;डि’रहेका हुन्छन् । स’चे;त रहनुहोस् । सा-व-धा-न रहनुहोस् ।

 


Last Updated on: December 8th, 2021 at 11:53 am
३८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया