मंगलबार ०३ जेठ २०७९

व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनुपर्छ। जानाजान वा अनजानमा तपाईँले कर नबुझाए सरकारी का’रबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ।सरकारले पनि हरेक वर्ष व्यक्तिले गर्ने आयआर्जनमा लिने करको दायरा फरक गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिको आयआर्जन कर पनि राज्यले विभिन्न तव’रबाट सङ्कलन गर्दै आएको छ।

सोहीअनुरूप सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि आयकरको दर निर्धारण गरिसकेको छ। नि’र्धारण भएको कर साउन १ गतेबाट मा’त्रै लागू हुनेछ।

अविवाहितको ह’कमा (वार्षिक) लाग्ने आ’यकर
वार्षिक रु ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाई गर्ने व्यक्तिको हकमा : १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी ४ लाख भन्दा बढी तर ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम भ’एको खण्डमा : सुरुको ४ लाखको १ प्रतिशत र बाँकी रहेको १ लाखको १० प्रतिशतका दरले बढीमा १४ हजार रुपैयाँ सम्म

५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा : सुरुको ४ लाखको १ प्रतिशतले ४ हजार त्यसपछिको १ लाखको १० प्रतिशतका दरले १० हजार र बाँकी रहेको २ लाखको २० प्रतिशतको दरले ४० ह’जार गरी ५४ हजार रुपैयाँसम्म

७ लाखदेखि २० ला’ख रुपैयाँसम्मको हकमा : ७ लाख रुपैयाँको यस अगाडी हिसाब गरेजस्तै ५४ हजार रुपैयाँ र बाकी रहेको १३ लाखको ३० प्रतिशतका दर’ले ३ लाख ९० हजार गरी कूल ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म

२० लाखभन्दा बढी आम्दा’नीको हकमा : २० लाख रुपैयाँसम्म यस अगाडी हिसाब गरिएजस्तै ४ लाख ४४ ह’जार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको रकममा ३६ प्रतिशतका दरले कर ।

विवाहितका हकमा
वार्षिक रु ४ लाख ५० ह’जार रुपैयाँसम्म कमाई गर्ने व्यक्तिको हकमा १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँवार्षिक आम्दानी ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी तर ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएको खण्डमा : सुरुको ४ लाख ५० ह’जार को १ प्रतिशत र बाँकी रहेको १ लाखको १० प्रतिशतका दरले बढीमा १४ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म

५ लाख ५० ह’जार रुपैयाँदेखि ७ लाख ५० रुपैयाँसम्मको हकमा : सुरुको ४ लाख ५० हजार को १ प्रतिशतले ४ हजार ५ सय त्यसपछिको १ लाखको १० दरले १० हजार र बाँकी रहेको २ लाखको २० प्रतिशतको दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म

७ लाख ५० हजार रुपैयाँ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा : ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको यस अगाडी हिसाब गरेजस्तै ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ र बाकी रहेको १२ लाख ५० हजार को ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजार गरी कूल ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म

२० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा : २० लाख रुपैयाँसम्म यस अगाडी हिसाब गरि’एजस्तै ४ लाख २९ हजार ५ सय त्यसभन्दा माथिको रकममा ३६

 


Last Updated on: August 3rd, 2021 at 7:00 pm
२५९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया